Vprašajte me

Bi me želeli kaj vprašati?

Pošljite mi vaše vprašanje na katerega vam odgovorim. Vprašanje (lahko je anonimno) z odgovorom bom objavila na tej spletni strani. Tako bomo skupaj poiskati odgovore in poleg še komu pomagali.


Katere vi menite, so najhujše duševne posledice posilstva? (Anonimno)

Žrtev posilstva zaradi napadalčeve zlorabe zaupanja, fizične ali druge moči (vedno povezano z avtoriteto) samega dogodka ne more kontrolirati. Dejanje posilstva ja za žrtev lahko zastrašujoče do te mere, da se zgodi impulzni odziv, ki celoten organizem preplavi z občutkom »uničen(a) sem«. Žrtev dejanja samega in odziva lastnega organizma (med in po posilstvu) ne zmore v svoje zavedanje integrirati na način, ki bi omogočal enostavno sprostitev vseh posledic.

Kako žrtev doživi dejanje posilstva je odvisno od več faktorjev, ki jih je potrebno obravnavati pri vsaki preživeli osebi posebej. Prave posledice se lahko pokažejo šele čez nekaj mesecev ali celo let v obliki posttravmatskega stresnega sindroma (ang. PTSD – Post Traumatic Stress Syndrome). Preživele osebe razvijejo različne strategije za izogibanje čustveni in telesni bolečini, ki je povezana s posilstvom. Lahko zanikajo obstoj samega dogodka. Svoje občutke lahko potlačijo in si nadenejo masko »vse je v redu«. Lahko odrežejo zavedanje o dogodku od občutkov. O dogodku sicer lahko govorijo, vendar niso v stiku z občutki. Lahko »energetsko« zamrznejo svojo površino in prenehajo biti naravno odzivne na zunanje dražljaje ali razvijejo kakšno drugo preživitveno strategijo. Napadalec zaradi agresivnega in invazivnega dejanja v žrtvi pusti svoj energetski odtis. Žrtev posilstva ima lahko posledično vsakodnevne občutke nečistosti, invazije, strahu, da je nekdo v njej ali na njej. Žrtve posilstva lahko doživljajo depresijo in anksioznost. Pogosto razvijejo tudi občutke krivde, manjvrednosti in samomorilnosti.

Katero literaturo priporočate, ki bi mi pomagala da se izognem zveze z nasilnim moškim? (Anonimno)

Toplo priporočam, da si kar preberete tole objavo, kjer sem zapisala katera literatura se meni zdi ključnega pomena za razumevanje naše stiske in težav.